Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr III/49/2012
Rady Gminy
z dnia 30 sierpnia 2012


w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. zmienionej uchwałą Nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną § 8. 2. otrzymuje brzmienie: W odniesieniu do należności przypadających zakładowi budżetowemu – Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 2.500 zł, do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Kierownik zakładu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
            Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające tej jednostce, sposób i tryb udzielania tych ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskaże organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Zmiana polega na zaktualizowaniu, odnosząc się do bieżącej sytuacji gospodarczej, maksymalnej kwoty udzielenia pomocy w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłat należności. Projekt uchwały w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) był przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Wynik głosowania imiennego (280kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012. Poz. 1841 z dnia 2012-09-13

Opublikował: Klimek Wiesława (6 września 2012, 13:45:57)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (14 września 2012, 08:56:56)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2095

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij