Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr II/29/2012
Rady Gminy
z dnia 6 czerwca 2012


w sprawie ustalenia nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 ) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zmianami: Dz. U. z 2007r., Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008 r., Nr 54 poz. 326 , Nr 218 poz.1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 , Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r., Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159 poz. 945 ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 102/16 w miejscowości Jarużyn, stanowiącej drogę wewnętrzną, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 1 (412kB) pdf do uchwały, nadaje się nazwę ulica „Nad Wąwozem”.  
§ 2. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 253/10 w miejscowości Jagodowo, obręb geodezyjny Maksymilianowo stanowiącej drogę wewnętrzną, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym    Nr 2 (367kB) pdf do uchwały, nadaje się nazwę ulica „Majowa”. 
 
§ 3. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23/24 oraz części działki numer 225/1 w miejscowości Niemcz, stanowiącej drogę dojazdową, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym   Nr 3 (432kB) pdf do uchwały, nadaje się nazwę ulica „Agaty Mróz”.
 
§ 4. Działkom oznaczonym w ewidencji gruntów numerami 88/9, 88/11 i 88/13 w miejscowości Bożenkowo, stanowiącej drogę wewnętrzne, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 4 (454kB) pdf do uchwały, nadaje się nazwę ulica „Sielanka”.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
 
     W związku z tym, że zachodzi konieczność nadania nazw nowo powstałym ulicom w celu przydzielenia właściwych numerów porządkowych i adresów mieszkańcom budynków powstającym wzdłuż tej ulicy co spowoduje uporządkowanie przestrzeni i wprowadzi ułatwienia dla działań służbom ratowniczym, takim jak pogotowie, straż pożarna itp., co służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację poszczególnych nieruchomości.
Stosownie do art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, „Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana”. W niniejszym przypadku z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla działki nr 102/16 w miejscowości Jarużyn, dla działki nr 253/10 w miejscowości Jagodowo, obręb geodezyjny Maksymilianowo oraz dla działek nr 88/9, 88/11, i 88/13 w miejscowości Bożenkowo stanowiące drogi wewnętrzne wystąpili właściciele terenu. Natomiast działki nr 23/24 i nr 225/1 w miejscowości Niemcz stanową własność Gminy Osielsko, nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli nieruchomości przyległej do przedmiotowej drogi.
            W świetle art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników” należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
            Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy nowo powstałym  ulicom.  
 
wynik głosowania imiennego (215kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012. Poz. 1393 z dnia 2012-06-28

Opublikował: Klimek Wiesława (18 czerwca 2012, 14:29:36)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (11 września 2012, 14:18:52)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Województwa Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2821

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij