Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr VI/75/2011
Rady Gminy
z dnia 27 września 2011


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w §1 w miejscowości Osielsko, uchyla się wiersz o treści „Działka nr 10/34 – ul. Szafirowa” .
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie ustalenia nazw ulic działce nr 10/34 w miejscowości Osielsko została nadana nazwa ulica Szafirowa.
Nieruchomość stanowiąca własność gminy Osielsko tj. działka nr 10/34 objęta  jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz – Gdańsk (Uchwała nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997r.) i zgodnie z ustaleniami planu miejscowego przeznaczona jest pod ulice dojazdowe KD26 – realizacja dróg wyłącznie w przypadku, gdy będą one niezbędne zapewnienia dojazdów do działek wydzielonych z przyległych do nich terenów. Wskazany plan miejscowy zezwala na rezygnację z realizacji drogi KD26 w przypadku kiedy będzie to służyło połączeniu terenów oznaczonych symbolami C21U/M z C22U/M.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2011 z dnia 25 maja 2011r.              Rada Gminy Osielsko postanowiła o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 10/34, która będzie służyła połączeniu terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolami C21U/M oraz C22U/M.
             Zarząd Powiatu Bydgoskiego podjął Uchwałę Nr 58/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie pozbawienia ulicy Szafirowej kategorii drogi gminnej.
             Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest uchylenie nazwy dla działki    nr 10/34 ulica Szafirowa w miejscowości Osielsko.

wynik głosowania imiennego (286kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 234, poz. 2179 z dnia 2011-10-19

Opublikował: Klimek Wiesława (9 października 2011, 20:33:16)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (31 października 2011, 13:36:37)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2888

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij