Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr II/14/2011
Rady Gminy
z dnia 31 marca 2011


ustalenia nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r., Nr 23, poz. 136; Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008 r., Nr 54 poz. 326; Nr 218 poz.1391; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 19, poz. 101; Nr 86, poz. 720; Nr 168 poz. 1323; Dz. U. z 2010 r., Nr 106 poz. 675; NR 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466; Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 56/24 w miejscowości Niemcz,
w części stanowiącej drogę dojazdową do działek nr 56/15-56/19 56/21-56/23, zgodnie           z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 1 (366kB) pdf do uchwały, nadaje się
nazwę „Piotra Morawskiego”.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
     W związku z tym, że zachodzi konieczność nadania nazw nowo powstałym ulicom
w celu przydzielenia właściwych numerów porządkowych i adresów mieszkańcom budynków powstającym wzdłuż tej ulicy co spowoduje uporządkowanie przestrzeni wprowadzi ułatwienia dla działań służbom ratowniczym, takim jak pogotowie, straż pożarna itp., co służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację poszczególnych nieruchomości. Stosownie do art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, „Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana”. W niniejszym przypadku z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy złożył właściciel terenu, na którym usytuowana  jest przedmiotowa droga wewnętrzna.
            W świetle art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników” należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
            Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie tej nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Niemcz. 

Wynik głosowania imiennego (268kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 98, poz. 780 z dnia 2011-04-22

Opublikował: Klimek Wiesława (13 kwietnia 2011, 13:49:37)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (22 kwietnia 2011, 12:16:23)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.- Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3214

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij