Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr II/10/2011
Rady Gminy
z dnia 31 marca 2011


zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 w Osielsku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1.  W Uchwale Nr I/11/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003r.w sprawie założenia gimnazjum w Osielsku ( Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz.826) wprowadza się następujące zmiany:   §2 otrzymuje brzmienie: „ Obwód szkoły obejmuje: Czarnówczyn, Jarużyn, Jarużyn kol., Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze
§ 2.  W Uchwale Nr II/7/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwał nr II/11/99, Nr II/13/99 i Nr II/17/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 1999r.     
( Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 80, poz.1367) wprowadza się następujące zmiany:   w § 1 dopisuje się słowa: dla szkoły podstawowej oraz  Czarnówczyn, Jarużyn, Jarużyn kol., Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze dla gimnazjum.”
 
§ 3. W Uchwale Nr II/12/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 3 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum w Żołędowie wprowadza się następujące zmiany: w §2 wykreśla się końcówkę zdania  o brzmieniu „ Myślęcinek – Góra ( z wyłączeniem lewej strony szosy Bydgoszcz – Gdańsk).”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z mocą od dnia 1 września 2011r.
 
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało wnioskiem rodziców dzieci zamieszkałych
w miejscowości Myślęcinek oraz wnioskiem komisji ds. rodziny Rady Gniny Osielsko.               Dyrektor Zespołu Szkół w Osielsku potwierdził fakt uczęszczania uczniów z tej miejscowości do gimnazjum nr 2 w Osielsku i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie zmian w obwodzie gimnazjum nr 2 w Osielsku. Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie przychyliła się do planowanych zmian obwodu jej szkoły , polegających na wyłączeniu miejscowości Myślęcinek  z uwagi na fakt realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z tej miejscowości w gimnazjum nr 2 w Osielsku. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty dokonuje się zmiany obwodów obydwóch gimnazjów.

Wynik głosowania imiennego (264kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 98, poz.779 z dnia 2011-04-22

Opublikował: Klimek Wiesława (13 kwietnia 2011, 13:32:21)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (22 kwietnia 2011, 12:15:04)
Zmieniono: dodanie publikacji w dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.- Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij