Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr VI/62/10
Rady Gminy
z dnia 26 sierpnia 2010


zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną § 8. 1. otrzymuje brzmienie: „Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy Osielsko – w odniesieniu do należności przypadających Gminie Osielsko. Należność główna umorzenia przekraczająca równowartość 15.000,00 zł wymaga opinii komisji ds. rozwoju gospodarczego”.
      
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
UZASADNIENIE
            Zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające tej jednostce, sposób i tryb udzielania tych ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskaże organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Ponadto Rada może w drodze uchwały postanowić o stosowaniu ulg z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 56 ust. 1 w/w ustawy co niniejszym czyni. Projekt uchwały w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) był przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. W związku ze zmianą podstawy prawnej dotychczasowa uchwała Rady Gminy Osielsko regulująca zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych zostanie zastąpiona niniejszą uchwałą. 
Wynik głosowania imiennego (259kB) pdf                                 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 144, poz. 1806 z dnia 2010-09-10

Opublikował: Klimek Wiesława (10 września 2010, 10:38:12)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (22 września 2010, 10:51:19)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3840

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij